Select Page

Over de module politiek zei Henny Heima, docent Burgerschap op het Mediacollege in Amsterdam afgelopen februari het volgende: Ze (eerstejaars MBO studenten) willen niet. Ze hebben geen motivatie rond dit onderwerp, leveren matig werk af en geven geen sjoege over de politiek. Kun jij daar iets mee?

Het resultaat wordt volgende maand gepubliceerd en verschillende versies zijn tijdens de lessen van Henny in maart en april uitvoerig getest. Het Burgerspel verbindt de lesdoelen van Henny (weten hoe je een standpunt kunt verdedigen, kennis van onderwerpen van een gemeenteraad en kennis van een aantal kernbegrippen rondom de gemeentelijke politiek) met een uitdagend speldoel: het verzamelen van invloed en een poging doen om de grootste partij te worden.

Het spel speelt zich af in het fictieve Burgerdam. In de stad Burgerdam wonen er veel actieve, betrokken burgers. Ze zijn het niet altijd met elkaar eens, maar hebben graag een vinger in de pap in de lokale politiek. De burgers zijn verbonden aan politieke partijen, waar zij de fractievoorzitters helpen verkiezingen te winnen en hun politieke programma’s uit te voeren. Welke partij verzamelt de meeste invloed, grijpt de macht en wint het spel?

Partijen zijn fictief, maar er is gepoogd een afspiegeling van de samenleving te vinden. Denk aan partijen zoals Robin Hoed, Red de Planeet, Meer Democratie en Partij voor Alle Gelovigen. Aan deze partijen worden burgers gekoppeld. De Groene Burger sluit zich aan bij de fractievoorzitter van Red de Planeet, de Sociale Burger neigt naar Robin Hoed en de Teleurgestelde Burger herkent zich in de Partij Meer Democratie.

Elke partij bestaat uit drie leden (een fractievoorzitter en twee burgers) en elke deelnemer trekt aan het begin van het spel een kaart. Het indelen in groepen en geen keuze hebben bij welke partij je zit, zorgt ervoor dat er groepen ontstaan die niet bestaan uit louter vrienden en dat de leerlingen worden uitgedaagd een partij te verdedigen waar ze niet direct achter staan.

Het spel bestaat uit drie termijnen: ronde 1 draait om het voeren van een campagne en het houden van verkiezingen, waarbij de partijen een pitch voorbereiden en hun de andere partijen moeten zien te overtuigen op hen te gaan stemmen. Je mag niet op je eigen partij stemmen, en de vrijwillige burger, zonder wie er geen verkiezingen mogelijk zouden zijn, ziet hier op toe. Na de verkiezingen kan er geregeerd worden en zullen de partijen keuzes maken over welke issues in Burgerdam er zullen worden opgelost. Na het rondje regeren volgt een Vragenuurtje, waarbij de partijen binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk antwoorden moeten beantwoorden op verschillende open en gesloten vragen (waarbij hulpmiddelen zijn toegestaan). Deze laatste ronde bevat concrete kennis en begrippen over de lokale politiek.

Het resultaat van de tests waren groepen die actief bezig waren met hun partijen en met de lokale politiek. Er werd gejaagd op punten en er was een wil om te winnen. Dit is de essentie van de kracht van spellen in het onderwijs, want op hetzelfde moment dat leerlingen willen winnen, wordt er een beroep gedaan op kennis en vaardigheden.

Omdat het spel voor het Mediacollege een test was, is het niet mogelijk geweest om exact te meten welke kennis is blijven hangen. Met het ROC van Amsterdam zijn momenteel gesprekken gaande om na het spelen van het spel kennis toetsen af te nemen. Toetsen die ze sowieso zullen afnemen en we daarom zullen onderzoeken of Het Burgerspel voldoende voorbereiding zal bieden. Ik denk van wel.

In juni zal Het Burgerspel gepubliceerd worden en zal het mogelijk zijn voor scholen om deze te bestellen. Ook kan ik langskomen om het spel te begeleiden. Daarnaast wordt in het kader van de Europese verkiezingen en in samenwerking met Stichting F6 gewerkt aan een Europese versie van het spel.